เปิดเส้นทางสู่ความเป็นผู้นำ

The Path To The Brave Pioneer.

BRAVE TV (เบรฟทีวี) มีเดียเพื่อสังคมและนักธุรกิจ02-714-3461

Thai Organic Farm

กานต์ ฤทธิ์ขจร
ผู้ก่อตั้ง ไร่ปลูกรัก ฟาร์มเกษตรอินทรีย์แห่งเดียวในประเทศไทยที่ยืดหยัดมาอย่างมั่นคงตลอดระยะเวลา 16 ปี เขาใช้ความรัก และความเอาใจใส่พลิกฟื้นผืนแผ่นดินกว่า 60 ไร่ให้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์เพื่อส่งต่อความรู้ให้กับพี่น้องเกษตรกร และต่อยอดไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกสู่ตลาดอีกด้วย

ช่วงวัยทำงาน

เลือกเรียนเศรษฐศาสตร์ในระดับมหาวิทยาลัย เมื่อเข้าสู่วัยทำงาน จะเป็นคนที่ทำทุกอย่างด้วยหัวใจ ใช้หัวใจในการตัดสินใจทุก ๆ เรื่องมากกว่าสมอง

 

เมื่อต้องมาทำไร่ปลูกรัก

ตอนแรกไม่คิดว่าตัวเองจะทำไร่ได้ เพราะไม่ได้ Born to be a farmer แต่ก็อย่างที่บอกว่าใช้หัวใจคิดและตัดสินใจ พอใจเต้นรัว ๆ ในเรื่องนั้น ๆ แสดงว่าสิ่งที่เราคิดนั้นมันถูก จากนั้นก็เรียนรู้ทุกอย่างด้วยความอดทนจนกระทั่งกลายมาเป็นไร่ปลูกรักจนถึงทุกวันนี้

Update 18 May 2018

  • Add to Favorite

WHO is THE BRAVE you’d like to see NEXT?

your opinions matter

Who is the BRAVE for you?

Who inspires you? Tell us!