เปิดเส้นทางสู่ความเป็นผู้นำ

The Path To The Brave Pioneer.

BRAVE TV (เบรฟทีวี) มีเดียเพื่อสังคมและนักธุรกิจ02-714-3461

Thailand Bamboo

คุณเสาวลักษณ์ ทิพย์เจริญ
ไม้ไผ่เป็นส่วนหนึ่งของเรามาเป็นเวลาหลายพันปี เติบโตอย่างรวดเร็วและใช้งานได้หลากหลาย เหมาะสำหรับการนำไปประยุกต์และออกแบบอย่างเหมาะสม จากไม่ไผ่เดิมๆ จะก่อให้เกิดประโยชน์ได้อีกมากมาย Brave TV จะพาไปพบกับผู้ที่ชุบชีวิตให้กับไม้ไผ่ให้กลับมามีคุณค่า Thailand Bamboo

Update 26 Dec 2018

  • Add to Favorite

WHO is THE BRAVE you’d like to see NEXT?

your opinions matter

Who is the BRAVE for you?

Who inspires you? Tell us!