เปิดเส้นทางสู่ความเป็นผู้นำ

The Path To The Brave Pioneer.

BRAVE TV (เบรฟทีวี) มีเดียเพื่อสังคมและนักธุรกิจ02-714-3461

Sirivat Sandwich

ศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ
บุคคลผู้ล้มละลายจากวงการธุรกิจตลาดหลักทรัพย์ มาสู่ผู้ก่อตั้งแบรนด์ศิริวัฒน์แซนด์วิช ด้วยความยึดมั่นแนวทางการดำเนินงานที่คำนึงถึงความสุขของพนักงาน และความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า ทำให้บุคคลผู้นี้สามารถกลับมาโลดแล่นอย่างสง่างามในแวดวงธุรกิจได้อีกครั้ง

Update 09 Mar 2018

  • Add to Favorite

WHO is THE BRAVE you’d like to see NEXT?

your opinions matter

Who is the BRAVE for you?

Who inspires you? Tell us!