เปิดเส้นทางสู่ความเป็นผู้นำ

The Path To The Brave Pioneer.

BRAVE TV (เบรฟทีวี) มีเดียเพื่อสังคมและนักธุรกิจ02-714-3461

Siamnissin

วรยุทธ กิจกูล
ลองฝันดู...ฝันแล้วก็ลงมือทำ ผมมีความฝัน...ฝันแล้วก็พยายามทำให้ฝันเป็นจริง

Update 22 Jun 2018

  • Add to Favorite

WHO is THE BRAVE you’d like to see NEXT?

your opinions matter

Who is the BRAVE for you?

Who inspires you? Tell us!