เปิดเส้นทางสู่ความเป็นผู้นำ

The Path To The Brave Pioneer.

BRAVE TV (เบรฟทีวี) มีเดียเพื่อสังคมและนักธุรกิจ02-714-3461

Megachef

ภาส นิธิปิติกาญจน์
พบกับมุมมองทางธุรกิจอันเฉียบแหลมที่พัฒนาจากเครื่องปรุงรสก้นครัวไทย ให้ดังไปไกลถึงครัวโลก ด้วยน้ำปลาระดับพรีเมี่ยมที่ผ่านกระบวนการทางความคิด และการพัฒนาไม่หยุดยั้งจนทำให้ประสบความสำเร็จได้ ผลงานชิ้นเอกจากการทุ่มเทแรงกายแรงใจจากเขาคนนี้ คุณภาส นิธิปิติกาญจน์ กับแบรนด์ Megachef

บทบาทผู้บริหาร

เติบโต และคลุกคลีมากับธุรกิจของที่บ้าน จนได้มีโอกาสช่วยกิจการของครอบครัว ได้ติดต่อกับประเทศต่าง ๆ ทำให้ได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น และทำให้เกิดความคิดที่ว่า อยากมาทำน้ำปลาพรีเมี่ยม เพราะน้ำมาเป็นเครื่องปรุงรสที่สำคัญสำหรับอาหารไทย และอยากให้คนทั่วโลกได้ใช้ของดีจากวัตถุดิบที่ดีที่สุด ซึ่งมาจากประเทศไทย

 

วางอนาคตให้กับ Megachef

ในช่วงแรกเริ่มนั้น มีอุปสรรคต่าง ๆ มากมาย การทำให้ลูกค้ายอมรับ และเข้าใจความแตกต่าง ระหว่างเมกาเชฟ กับ น้ำปลาทั่วไปเป็นเรื่องที่ยากมาก แต่เราต้องพิสูจน์ให้ลูกค้าเห็นให้ได้ว่าของเราดี แตกต่างจากคนอื่นยังไง และยังคงเดินหน้าพัฒนาสินค้าให้ดียิ่ง ๆ ขึ้น เพื่อให้ผู้บริโภคทั้งคนไทยและทั่วโลกได้รับประโยชน์สูงสุด ได้รู้จักกับสินค้าไทย และอาหารไทย

Update 16 Mar 2018

  • Add to Favorite

WHO is THE BRAVE you’d like to see NEXT?

your opinions matter

Who is the BRAVE for you?

Who inspires you? Tell us!