เปิดเส้นทางสู่ความเป็นผู้นำ

The Path To The Brave Pioneer.

BRAVE TV (เบรฟทีวี) มีเดียเพื่อสังคมและนักธุรกิจ02-714-3461

www.job-loto.com

พัชมณฑ์ ชาลินรัตน์
www.job-loto.com จ๊อปสเก๊าท์ติ้ง สัญชาติญี่ปุ่น ในยุค HR 4.0 หาคนที่ใช่ได้คนที่ชอบ ตอบโจทย์การหางาน

Would you mind telling us a little bit about yourself?

หลังจากเรียนจบม.ปลายก็ได้ทุนไปเรียนต่อปริญญาตรีที่ประเทศญี่ปุ่น หลังจากเรียนจบก็ได้เข้าทำงานในบริษัทญี่ปุ่น โดยส่วนตัวมีความประทับใจใน Hospitality ของคนญี่ปุ่นมากตั้งแต่ตอนเด็ก ๆ อยู่แล้ว จึงเลือกทำงานใน Service Industry ที่ประเทศญี่ปุ่น และทำงานอยู่ในสาขานี้มาเรื่อยๆ จนถึงทุกวันนี้ หลังจากได้ลองทำหลายๆ ตำแหน่ง ได้ลองทำงานตั้งแต่พนักงานเสิร์ฟในร้านอาหาร พนักงานโรงแรม ผู้จัดงานแต่งงาน จนได้ก้าวมาทำงาน back-office เช่นฝ่ายธุรการ ฝ่ายไอที ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ จนสุดท้ายก็ได้มาทำฝ่ายบุคคล ดูแลการจ้างพนักงาน กฎระเบียบและสวัสดิการพนักงาน รวมถึงการอบรมมานานกว่า10ปี จากประสบการณ์ทำให้รู้สึกว่าการที่องค์กรประสบความสำเร็จได้นั้น พนักงานเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญที่สุด ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรจึงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ จึงตัดสินใจมาร่วมงานกับสถาบัน Growing Academy เพื่อร่วมวางแผนและค้นหาวิธีหรือเครื่องมือที่จะนำมาช่วยแก้ปัญหาและพัฒนาบุคลากรทั้งในไทยและญี่ปุ่น

 

What is your vision on management of Job Loto?

Job Loto เป็นเวปไซต์เปิดใหม่ ที่ใช้ระบบการ scouting เข้ามาเพื่อช่วยทำให้การสรรหาบุคลากรที่ตรงใจนั้นทำได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่จำนวนแรงงานลดลง และมีการแข่งขันสูง ในช่วงแรกทีมงานของเราประสบปัญหามากมายในการที่จะนำเสนอเวปไซต์นี้ให้กับองค์กรต่างๆ แน่นอนว่าไม่มีใครเคยได้ยินชื่อ Job Loto ไม่มีใครรู้จักระบบ scouting มาก่อน ทำให้เกิดความยากที่จะทำให้ลูกค้าเข้าใจและยอมทดลองใช้ระบบของเรา แต่ทีมงานของเราทุกคนมีความมุ่งมั่น และตั้งใจที่จะนำเสนอ Job Loto นี้ ด้วยความเชื่อที่ว่ามันจะเป็นเครื่องมือที่จะช่วยแบ่งเบาภาระของ HR หรือผู้บริหารในเรื่องการหาบุคลากร เป้าหมายระยะสั้นของเราคือการพัฒนาระบบให้ใช้ได้ง่ายมากขึ้น และเหมาะสมกับลักษณะการทำงานการหาบุคลากรของคนไทย เพิ่มฐานข้อมูลของผู้สมัครให้มีจำนวนมากและหลากหลายขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กรต่างๆ ต่อไป

Update 12 Jul 2018

  • Add to Favorite

WHO is THE BRAVE you’d like to see NEXT?

your opinions matter

Who is the BRAVE for you?

Who inspires you? Tell us!