เปิดเส้นทางสู่ความเป็นผู้นำ

The Path To The Brave Pioneer.

BRAVE TV (เบรฟทีวี) มีเดียเพื่อสังคมและนักธุรกิจ02-714-3461

Greenday

ชัยรัตน์ คงศุภมานนท์
นักธุรกิจผู้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยี และแปรรูปวัตถุดิบจากเกษตรกรในประเทศไทยให้มีมูลค่าจนกลายเป็นที่ยอมรับภายใต้แบรนด์กรีนเดย์ ด้วยการดำเนินงานอันชาญฉลาดทำให้วันนี้เขากลายเป็นผู้ชุบชีวิตผักและผลไม้ไทยให้ไปไกลในตลาดโลก

ช่วงวัยทำงาน

หลังจากจบการศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์อาหาร จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้ว มีโอกาสไปเรียนภาษาเพิ่มเติมที่อเมริกา แต่ต้องกลับมาก่อนกำหนดเพราะคุณพ่อมีแนวคิดในเรื่องเทคโนโลยี Vacuum Frying จึงอยากให้กลับมาสานต่อและศึกษาให้ละเอียดยิ่งขึ้น

 

เมื่อต้องมาเป็นผู้บริหาร

ยิ่งองค์กรเติบโตมากขึ้น สิ่งที่จะตามมาคือเรื่องคน การบริหารคนเป็นสิ่งที่ยาก และตนเองมีความคิดอยู่เสมอว่า อยากให้กรีนเดย์เป็นองค์กรที่น่าทำงาน เพราะฉะนั้นการเป็นผู้นำที่ดีต้องรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ศึกษาหาข้อมูลให้มากเท่าที่จะทำได้ และสอนงานกับพนักงานรุ่นใหม่ ๆ ให้มีความชำนาญ สร้างบรรยากาศที่ทำงานให้มีความสุข เพื่อที่จะผลิตสินค้าดี ๆ ให้กับผู้บริโภค

Update 11 May 2018

  • Add to Favorite

WHO is THE BRAVE you’d like to see NEXT?

your opinions matter

Who is the BRAVE for you?

Who inspires you? Tell us!