เปิดเส้นทางสู่ความเป็นผู้นำ

The Path To The Brave Pioneer.

BRAVE TV (เบรฟทีวี) มีเดียเพื่อสังคมและนักธุรกิจ02-714-3461

FOMM(Asia)Co.,Ltd.

ธนานันต์ กาญจนคูหา
ด้วยปณิธานที่ตั้งมั่นว่า ยานพาหนะที่เคลือนที่เมื่อไรก็ได้ ไปที่ไหนก็ได้ อย่างอิสระปลอดภัยและสะดวกสบาย รถคันนี้ไม่ได้เป็นแค่รถยนต์ไฟฟ้าธรรมดา ๆ ที่เปลี่ยนจากเครื่องยนต์เป็นมอเตอร์ แต่เราคิดค้นนวัตกรรมที่ดียิ่งกว่า เพื่อมอบคุณค่าใหม่ในการใช้ชีวิตแก่ผู้ขับขี่ เปลี่ยนนิยามจากคำว่า “ความฝันของฉัน” ให้กลายเป็นความจริง จาก “แรงบันดาลใจ” เพื่อความเป็นสุดยอดยานพาหนะในยุคปัจจุบัน First One Mile Mobility

นโยบายบริษัท เอฟโอเอ็มเอ็ม (เอเซีย) จำกัด

สร้างความเปลี่ยนแปลงในการเคลื่อนที่ของคนในเมืองให้หันมาใช้พลังงานสะอาดและรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่ออนาคตที่ดีกว่าสำหรับสังคมไทย

Update 08 Nov 2018

  • Add to Favorite

WHO is THE BRAVE you’d like to see NEXT?

your opinions matter

Who is the BRAVE for you?

Who inspires you? Tell us!