เปิดเส้นทางสู่ความเป็นผู้นำ

The Path To The Brave Pioneer.

BRAVE TV (เบรฟทีวี) มีเดียเพื่อสังคมและนักธุรกิจ02-714-3461

บริษัทรักษาความปลอดภัย แอลโซคไทย เซอร์วิสเซส จำกัด

คุณพัชรินทร์ พันธุ์นานุกุล
ALSOK ให้บริการด้านความปลอดภัยระดับสูงสุดแก่ลูกค้า มีรูปแบบของการป้องกันภัยที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าแบบครบวงจร แค่นี้ก็เป็นเครื่องการันตีได้ถึงความปลอดภัยของคุณ ALSOK ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบความปลอดภัย Always = Security = OK

ผู้เป็นแรงบันดาลใจของคุณ 

คุณแม่ของดิฉันค่ะ ท่านเป็นผู้หญิงที่สู้งานทุกอย่างไม่ท้อถอย โดยเลี้ยงลูกตามลำพัง มีความมุมานะและความอดทนสูงมาก

วิสัยทัศน์ของคุณเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจคืออะไร

ซื่อสัตย์ จริงใจต่อลูกค้า ก้าวต่อไปเมื่อวิเคราะห์และมีความมั่นใจแล้ว

 

Update 26 Dec 2018

  • Add to Favorite

WHO is THE BRAVE you’d like to see NEXT?

your opinions matter

Who is the BRAVE for you?

Who inspires you? Tell us!