เปิดเส้นทางสู่ความเป็นผู้นำ

The Path To The Brave Pioneer.

BRAVE TV (เบรฟทีวี) มีเดียเพื่อสังคมและนักธุรกิจ02-714-3461

MONOQLO CO.,LTD

Ryohsuke Nishi
บริษัท โมโนคิวโละ จำกัด ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และก่อตั้งขึ้น ณ กรุงเทพฯ ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ดำเนิน ธุรกิจวิจัยการตลาดประเภทต่างๆ ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ และคุณภาพ ให้แก่บริษัทจากประเทศญี่ปุ่นและบริษัทในประเทศไทย เพื่อให้ลูกค้าได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจ และยังมีบริการสนับสนุนการขยายตัวขององค์กร ในด้านการสร้างเว็บไซต์ พัฒนาระบบ การวางแผนกิจกรรมส่งเสริมการตลาดอื่นๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดอย่างสูงสุด

What is your favorite music?

Jimi Hendrix, Oasis

 

What is your favorite trip destination?

JAPAN

Update 26 Sep 2018

  • Add to Favorite

WHO is THE BRAVE you’d like to see NEXT?

your opinions matter

Who is the BRAVE for you?

Who inspires you? Tell us!