เปิดเส้นทางสู่ความเป็นผู้นำ

The Path To The Brave Pioneer.

BRAVE TV (เบรฟทีวี) มีเดียเพื่อสังคมและนักธุรกิจ02-714-3461

Lion Corporation (Thailand) Limited

บุญฤทธิ์ มหามนตรี
บริษัทไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด เดิมมีชื่อว่า บริษัทเดอะ ไลอ้อน แฟท แอนด์ ออย (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2510 โดยเป็นการร่วมทุนระหว่าง บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด และบริษัท เดอะ ไลอ้อน แฟทแอนด์ออย จำกัด ประเทศญี่ปุ่น ด้วยวัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินการผลิตผงซักฟอกและแชมพูในประเทศไทยทดแทนการนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น

ผู้ที่เป็นแรงบันดาลใจของคุณ

ดร.เทียม โชควัฒนา

 

วิสัยทัศน์ของคุณเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจคืออะไร

อุดมการณ์ในการทำงาน มุ่งมั่น ซื่อสัตย์ ยุติธรรม 

 

Update 27 Sep 2018

  • Add to Favorite

WHO is THE BRAVE you’d like to see NEXT?

your opinions matter

Who is the BRAVE for you?

Who inspires you? Tell us!